KOŚCIOŁY I KAPLICE FILIALNE

STARY HENRYKÓW

KOŚCIÓŁ p.w. ŚW. MARCINA

WADOCHOWICE

KOŚCIÓŁ p.w. ŚW. WAWRZYŃCA

KAPLICA p.w. ŚW. ANNY

w MUSZKOWICACH

SKALICE

KAPLICA p.w. ŚW. WAWRZYŃCA