CONVENTUS HENRICHOVIENSIS IN SILESIA

 

Maryja jest kryształem, Syn świetlistą strzałą:

On jej nie otworzył, lecz przeniknął całą.

Anioł Ślązak „Cherubinowy Wędrowiec

WE WTOREK, 30 LISTOPADA O GODZINIE 18.OO MSZA ŚWIĘTA O UZDROWIENIE.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

TRANSMISJA NA ŻYWO Z NASZEGO KOŚCIOŁA

PANORAMA NA ŻYWO Z NASZEJ WIEŻY