CONVENTUS HENRICHOVIENSIS IN SILESIA

„Zatrzymajmy się przede wszystkim dla pokrzepienia świętych dusz w Betlejem- domu chleba, w którym ukazał się po raz pierwszy Ten, zrodzony z Dziewicy, jako Chleb Żywy, który zstąpił z nieba”

Św. Bernard do Hugona, pierwszego mistrza Templariuszy