CONVENTUS HENRICHOVIENSIS IN SILESIA

 

Ach, dziecię, czyż ci jest prawda owa znana,

Że nie będziesz spoczywać wciąż na piersi Pana?

Kogo On ukochał, ten z Nim razem wszędzie:

W bólu, lęku, śmierci i na krzyżu będzie .

Anioł Ślązak- Cherubinowy wędrowiec

TRANSMISJA NA ŻYWO Z NASZEGO KOŚCIOŁA

PANORAMA NA ŻYWO Z NASZEJ WIEŻY