CONVENTUS HENRICHOVIENSIS IN SILESIA

Śmierć w Chrystusie, w Duchu zmartwychwstanie mamy,

W Ojcu, jako dzieci, w chwale zamieszkamy.

Anioł Ślązak, Cherubinowy wędrowiec- Działanie Trójcy Świętej.