GRAFIKI

LITOGRAFIA Z 1846 R. PRZEDSTAWIAJĄCA KLASZTOR HENRYKOWSKI