STARE FOTOGRAFIE

PRZEDWOJENNA PANORAMA HENRYKOWA OK. 1935 R.