HISTORIA KOŚCIOŁA I DAWNEJ PARAFII W WADOCHOWICACH