OGŁOSZENIA

Przygotowanie do I Komunii św. w roku szkolnym 2021/ 2022

Podczas roku szkolnego dzieci klas III i ich rodzice powinni uczestniczyć w tych spotkaniach i celebracjach liturgicznych

Chrystus w Emaus, stalle henrykowskie, przedwojenna pocztówka wykonana staraniem proboszcza R. Schneidera